• 4
 • 1
 • 5
 • 3
 • 6
 • 2

Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία βοηθάει τα παιδία με κινητικές δυσκολίες να βελτιώσουν την αδρή τους κινητικότητα και λειτουργικότητα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας και της ασφάλειάς τους στο σπίτι, στο σχολείο, στη παιδική χαρά και στο γενικότερο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Αξιολογώντας τους τομείς και τις κινητικές δεξιότητες στις οποίες το κάθε παιδί δυσκολεύεται, ο φυσικοθεραπευτής καθορίζει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη περαιτέρω βελτίωση των αναπτυξιακών ικανοτήτων του κάθε παιδιού.

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία συχνά συμπεριλαμβάνει διαφόρων ειδών παιχνίδια και κινητικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την βελτίωση:

 • Της τροχιάς κίνησης
 • Της μυϊκής δύναμης
 • Της μυϊκής ελαστικότητας
 • Της στατικής και δυναμικής ισορροπίας
 • Του ελέγχου της στάσης
 • Της κινητικής συναρμογής
 • Της αντοχής

Ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται από τους φυσικοθεραπευτές μας για την ενεργή συμμετοχή των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα ώστε να μάθουν και οι ίδιοι πώς να παίζουν και να συμμετέχουν στις θεραπευτικές δραστηριότατες του παιδιού τους μεταφέροντας τες και στην καθημερινή του ζωή.

Η Φυσικοθεραπεία επιπλέον βοηθάει:

 • Στην κατάκτηση κινητικών σταδίων (αναπτυξιακών οροσήμων) ιδιαίτερα σημαντικών για την ανάπτυξη του παιδιού όπως το κάθισμα, το ρολλάρισμα, το μπουσούλημα, το έρπισμα κ.α.
 • Στη εκπαίδευση της ανεξάρτητης βάδισης αλλά και δυσκολότερων κινητικών δεξιοτήτων όπως το τρέξιμο ή το ανέβασμα - κατέβασμα σκάλας.
 • Στην αξιολόγηση της ανάγκης για χρήση ειδικών προσαρμογών και βοηθημάτων καθώς και ορθωτικών συσκευών για την βελτίωση της κίνησης και την μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας.

Λειτουργική προσέγγιση

Η λειτουργική προσέγγιση (functional, task-oriented, activity-based approach) αποτελεί μία σύγχρονη στρατηγική παρέμβασης, που βασίζεται στις νέες αντιλήψεις για τον έλεγχο της κινητικής ανάπτυξης – γνωστές ως «θεωρίες δυναμικών συστημάτων» – και στις νεότερες εξελίξεις των επιστημών ανθρώπινης κίνησης, νευρολογίας, εμβιομηχανικής και ψυχολογίας.

Ο φυσικοθεραπευτής έχει τον ρόλο του «παιδαγωγού» στην κινητική μάθηση του παιδιού. Η θεραπεία στηρίζεται στην εκπαίδευση αυτοκινούμενων, στοχοκατευθυνόμενων, λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω επαναλαμβανόμενης εξάσκησης σε ένα παρακινητικό και προκλητικό φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Οι υπερβολικοί θεραπευτικοί χειρισμοί αποφεύγονται, διότι μπορεί να εμποδίσουν το παιδί να δοκιμάσει ποικίλους κινητικούς συνδυασμούς για την επίτευξη του λειτουργικού στόχου. Ο φυσικοθεραπευτής παρέχει λεκτική καθοδήγηση και επίδειξη, ενώ χειρίζεται το περιβάλλον (αντικείμενα, χωροταξία) για να κατευθύνει την κίνηση. Έτσι, το παιδί από «παθητικός αποδέκτης» γίνεται «ενεργός επιλυτής προβλημάτων», που μαθαίνει να βρίσκει μόνος του ποικίλες και ευέλικτες λύσεις για την επίτευξη της λειτουργικής δραστηριότητας κατά τη μάθηση. Οι γονείς, καθώς και τα άτομα της κοινότητας που παρέχουν βοήθεια (όπως συμμαθητές, συνοδοί, δάσκαλοι), υπό την προτροπή και καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή, συμμετέχουν δυναμικά στην παρέμβαση, προσφέροντας ευκαιρίες στα παιδιά να εξελίξουν τις κινητικές τους ικανότητες στις διαφορετικές καθημερινές συνθήκες.

Το πρόγραμμα Kids2Walk

Το πρόγραμμα Kids2Walk είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα λειτουργικής αποκατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση GMFCS 3. Αποτελεί ένα συνδυασμένο πρόγραμμα λειτουργικής φυσικοθεραπείας και ελάχιστα επεμβατικής ορθοπαιδικής χειρουργικής σχεδιασμένο για μία συγκεκριμένη ομάδα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (GMFCS 3).

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Kids2Walk

 

Ας δούμε τώρα ένα VIDEO με τις αλλαγές του GMFCS μετά από ορθοπαιδικό χειρουργείο SPML και τη Φυσικοθεραπεία.

Video με τις αλλαγές λειτουργικού επιπέδου σε παιδιά με Ε.Π. μετά απ/ο ορθοπαιδικό χειρουργείο SPML και προγράμματα λειτουργικής φυσικοθεραπείας:

Fysikotherapeia 01
Fysikotherapeia 02
Fysikotherapeia 03
Fysikotherapeia 04
Fysikotherapeia 05
Fysikotherapeia 06
Fysikotherapeia 07
Fysikotherapeia 08
Fysikotherapeia 09
Fysikotherapeia 11
Fysikotherapeia 13
Fysikotherapeia 14
Fysikotherapeia 22
Fysikotherapeia 10
Fysikotherapeia 15
Fysikotherapeia 17
Fysikotherapeia 18
Fysikotherapeia 16
Fysikotherapeia 19
Fysikotherapeia 20
Fysikotherapeia 30
Fysikotherapeia 21
Fysikotherapeia 23
Fysikotherapeia 24
Fysikotherapeia 27
Fysikotherapeia 25
Fysikotherapeia 26
Fysikotherapeia 28
Fysikotherapeia 29

Βρείτε μας στο χάρτη