• 1
  • 2
  • 3

Υδροθεραπεία

Πρόγραμμα παιδιατρικής υδροθεραπείας

Το κέντρο μας στο πλαίσιο παροχής νέων θεραπευτικών υπηρεσιών οργανώνει πρόγραμμα ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ σε παιδιά και βρέφη με λειτουργικούς περιορισμούς.

Το πρόγραμμα υδροθεραπείας βασίζεται στη φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick, όπου θεραπεία και ψυχαγωγία συγκεράζονται αρμονικά. Η Halliwick αποτελεί μία ιδιαίτερη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία, βασιζόμενη στη μεθοδική αισθητικοκινητική διαδικασία του προγράμματος των 10 σταδίων (10 point programme), συμβάλλει στην ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών και βρεφών και συνάμα τους παρέχει τη δυνατότητα να βιώσουν, να μάθουν και να χαρούν κινητικές εμπειρίες και την αυτονομία μέσω της κολυμβητικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα των 10 σταδίων, εκμεταλλευόμενο τις φυσικές (σχετική πυκνότητα, άνωση, υδροστατική πίεση, γλοιότητα) και θερμοδυναμικές ιδιότητες (ζεστό νερό στους 32-35οC, τυρβώδης ολίσθηση, κύμα, δίνη, οπίσθια έλξη) του υδάτινου περιβάλλοντος και τα ψυχολογικά οφέλη της μουσικής, επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της εκμάθησης αυτόνομης κολύμβησης και καθίσταται ως μία ειδική θεραπεία στο νερό (water specific therapy - WST).

Η WST μέσω των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος των 10 σταδίων εστιάζεται στη θεραπεία βλαβών διαφόρων σωματικών λειτουργιών (μυϊκή αδυναμία, δυσκαμψία, υπερκινησία, διαταραχές μυϊκού τόνου, στάσης, ισορροπίας, ανεπαρκής αναπνευστικός έλεγχος) και δομών (κεφαλής, ωμικής/πυελικής ζώνης, άνω/κάτω άκρων, κορμού) καθώς και στην εκπαίδευση κινητικών δεξιοτήτων (αλλαγή/διατήρηση της θέσης του σώματος, μεταφορά/κίνηση/χειρισμός αντικειμένων, βάδιση/μετακίνηση) με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας στις καθημερινές δραστηριότητες και την πλήρη συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Το πρόγραμμα υδροθεραπείας λαμβάνει χώρα στην πισίνα του κέντρου (Physiopolis)   (Αγ. Παρασκευής 111 & Παπαναστασίου 3, Χαλάνδρι) με τη συμμετοχή έμπειρου και εξειδικευμένου φυσιοθεραπευτή του κέντρου μας στην παιδιατρική υδροθεραπεία.

Βρείτε μας στο χάρτη