• 1
  • 2
  • 3

Συμβουλευτική Γονέων

Η διαρκής και στενή συνεργασία μεταξύ του υπευθύνου θεραπευτή και της οικογένειας του υπό θεραπείας παιδιού κρίνεται αναγκαία για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας παρέχεται συμβουλευτική στους γονείς για θέματα που αφορούν στο παιδί. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της συμβουλευτικής παρέχονται οδηγίες για την οργάνωση της μελέτης στο σπίτι, την οργάνωση της καθημερινής ρουτίνας, τη διαχείριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, την τήρηση ορίων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού.

Βρείτε μας στο χάρτη