• 1
 • 2
 • 3

Λογοθεραπεία

Με τι ασχολείται…

H επιστήμη της Λογοθεραπείας περιλαμβάνει την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία, στη γλώσσα, στην επικοινωνία ή/και στην σίτιση, στην πόση και στην κατάποση (RCSLT, 2014). 

Οι Λογοθεραπευτές παρέχουν τις κλινικές υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, καθώς και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις μοναδικές επιθυμίες και αξίες του ατόμου και της οικογένειας του (ASHA, 2014). 

H Λογοθεραπεία ασχολείται με τους παρακάτω τομείς (ASHA, 2014):

 • Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογικές Διαταραχές
  • Παραγωγή ήχων ομιλίας π.χ. το παιδί που αντικαθιστά το /σ/ με το /θ/ όπως «θούπα» ή το παιδί που απλοποιεί λέξεις όπως «λένω» αντί για «πλένω» ή που αντιστρέφει συλλαβές ή ήχους όπως «σοφάλι» αντί για «φασόλι».
  • Δυσπραξία
  • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές Αναπνοής και Φώνησης
  • Συντονισμός αναπνοής και φώνησης
  • Ύψος, ένταση και ποιότητα
 • Διαταραχές Αντήχησης
  • Υπερ-ρινικότητα
  • Υπό-ρινικότητα
 • Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας
  • Τραυλισμός
 • Διαταραχές στην Κατανόηση και στην Έκφραση του Λόγου
  • Προ-γλωσσική επικοινωνία – εστιασμένη προσοχή, σκοπιμότητα επικοινωνίας, αλληλεπίδραση
  • Σημασιολογία
  • Μορφολογία
  • Σύνταξη
  • Πραγματολογία – χρήση της γλώσσας, κοινωνικές όψεις της επικοινωνίας
 • Αλφαβητισμός
  • Φωνολογική ενημερότητα
  • Ανάγνωση και Γραφή
 • Γνωστικές λειτουργίες
  • Προσοχή
  • Μνήμη
  • Διαδοχή – Αλληλουχία (sequencing)
  • Επίλυση προβλήματος
  • Εκτελεστικές λειτουργίες
 • Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης
  • Δυσκολίες στην απομύζηση, στην πόση ή/και στη μάσηση
  • Αδυναμία των μυών για την επαρκή διαμόρφωση του βλωμού
  • Ευαισθησία στην αποδοχή και διαχείριση διαφορετικών συστάσεων τροφής π.χ. τρώει μόνο αλεσμένα.
 • Ανατομία και λειτουργικότητα (σταθερότητα, δύναμη, κίνηση και μυϊκός τόνος) της στοματικής, φαρυγγικής, λαρυγγικής και οισοφαγικής περιοχής
  • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες π.χ. σχιστίες χείλους και υπερώας 

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή...

Οι Λογοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που ασχολούνται με διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης (RCSLT, 2014) και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στο άτομο και στην οικογένεια του, ανεξαρτήτως γλωσσικού και πολιτισμικού υποβάθρου (ASHA, 2014). 

Οι κλινικές αποφάσεις των Λογοθεραπευτών, περιλαμβάνουν (ASHA, 2004):

 • Πρόληψη και πρώιμη παραπομπή σε κατάλληλους και εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας
 • Ανίχνευση δυσκολιών/ διαταραχών
 • Αξιολόγηση
 • Συμβουλευτική
 • Διάγνωση
 • Θεραπευτικός σχεδιασμός, παρέμβαση και παρακολούθηση
 • Συνεργασία με ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας

Για παράδειγμα…

 • Τη χρήση δεδομένων κατά τη λήψη κλινικών αποφάσεων με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Λογοθεραπευτικών υπηρεσιών.
 • Τη λήψη κλινικών αποφάσεων, περιλαμβάνοντας την καταλληλότητα, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιτυχίας της θεραπευτικής παρέμβασης.
 • Τον καθορισμό του κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος π.χ. ιδιωτικά, στο σχολείο, στο σπίτι, σε μικρές ομάδες.
 • Την παροχή θεραπευτικής παρέμβασης και συμβουλευτικής σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές γλώσσας, ομιλίας, επικοινωνίας ή κατάποσης.
 • Τη συμβουλευτική των ατόμων με δυσκολίες, την οικογένεια, το σχολικό περιβάλλον και άλλα σημαντικά άτομα ή επαγγελματίες της θεραπευτικής ομάδας.
 • Την ανάπτυξη επαυξητικών ή/και εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας, περιλαμβάνοντας απλές στρατηγικές (π.χ. χειρονομίες και άλλα σωματικά σήματα), καθώς και με τη χρήση μέσων χαμηλής ή υψηλής τεχνολογίας (π.χ. απλοί πίνακες επικοινωνίας, οπτικοποιημένα προγράμματα, συσκευές παραγωγής φώνησης).
 • Την επιλογή, προσαρμογή και εκπαίδευση στην αποτελεσματική χρήση προσθετικών/προσαρμοστικών συσκευών επικοινωνίας και κατάποσης (π.χ. τραχειο-οισοφαγικές προσθετικές συσκευές, βαλβίδες ομιλίας, λαρυγγόφωνα).

Αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των διαταραχών στην επικοινωνία και την κατάποση (ASHA, 2004):

 • Νεογνικές επιπλοκές (π.χ. προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, έκθεση σε ουσίες)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, δυσλεξία, νοητική υστέρηση / μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα)
 • Διαταραχές ακοής (π.χ. βαρηκοΐα ή κώφωση)
 • Διαταραχές της στοματικής κοιλότητας (π.χ. σχιστία χείλους/υπερώας, οδοντικές ανωμαλίες, μακρυγλωσσία, στοματό-κινητική δυσλειτουργία)
 • Αναπνευστικές διαταραχές (π.χ. βρογχοαναπνευστική δυσπλασία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
 • Φαρυγγικές ανωμαλίες (π.χ. παρεμπόδιση άνω αναπνευστικής οδού, υπερωϊοφαρυγγική ανεπάρκεια/αδυναμία)
 • Λαρυγγικές ανωμαλίες (π.χ. παθολογία των φωνητικών χορδών, στένωση τραχείας, τραχειοστομία)
 • Νευρολογικές ασθένειες/διαταραχές (π.χ. κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική παράλυση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, ασθένεια Πάρκινσον, πλάγια μυατροφική σκλήρυνση και σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Ψυχιατρικές διαταραχές (π.χ. ψύχωση, σχιζοφρένεια)
 • Γενετικές διαταραχές (π.χ. Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραυστου Χρωμοσώματος Χ, Σύνδρομο Rett, κ.λπ)

Διεπιστημονική θεραπευτική παρέμβαση...

Ο τομέας της Λογοθεραπείας συνεργάζεται στενά τόσο με την οικογένεια, όσο και με άλλους επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλούν οι εν λόγω δυσκολίες σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, περιορίζοντας τη συνολική συμμετοχή και ευημερία των ατόμων (RCSLT, 2014). Συνεπώς, στο πλαίσιο της ολιστικής θεραπευτικής παρέμβασης και με στόχο τη συνολική ανάπτυξη και ευημερία του ατόμου, οι Λογοθεραπευτές συνεργάζονται στενά με Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, Ψυχολόγους, Διατροφολόγους, καθώς και άλλες ιατρικές/παραϊατρικές ειδικότητες.

Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση

Η γνωστή Guardian Way® ή αλλιώς Guardian Dysphagia Therapy είναι μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση για τη Θεραπεία της Δυσφαγίας – και όχι μόνο- με τη χρήση τεχνολογίας NMES (NeuroMuscular Electrical Stimulation)!

Το πρωτόκολλο παρέμβασης, Biber Protocol, είναι ένα ευρύ σύνολο πλήρως ασφαλών παραμέτρων το οποίο προσφέρει στους Λογοθεραπευτές μια εναλλακτική λύση και συμπληρώνει τις παραδοσιακές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Σίτισης και Κατάποσης. Το πρωτόκολλο έχει εφαρμογή και σε άλλες Θεραπείες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα περιστατικών όπου απαιτείται ‘επανεκπαίδευση’ ή ενίσχυση των μυών (π.χ Εγκεφαλική Παράλυση, Νευρογενετικά Σύνδρομα κ.α) ενώ μπορεί να συνδυαστεί ακόμα και με τις ασκήσεις Στοματοκινητικής-Μυολειτουργικής Θεραπείας.

Αναλυτική περιγραφή

 

Νευρομυϊκή Περίδεση για την Αντιπετώπιση Διαταραχών Σίτισης, Κατάποσης και Ομιλίας

Η Νευρομυϊκή Περίδεση είναι η Τεχνική χρήσης και τοποθέτησης ειδικών ελαστικών ταινιών απευθείας στους ιστούς-στόχους ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ανάμεσα σε άλλα, οι στόχοι της Τεχνικής είναι η ευθυγράμμιση της στάσης του σώματος, η «διόρθωση» του μυϊκού τόνου και η διευκόλυνση της κίνησης των μυών που συμμετέχουν στην Σίτιση, την Κατάποση αλλά και την Ομιλία.

Η ορθή τοποθέτηση των κατάλληλων ταινιών, παρέχει το επιθυμητό, συνεχούς ροής ερέθισμα στο νευρικό και μυϊκό σύστημα. Οι ταινίες παρουσιάζουν ελαστικότητα όμοια με αυτή του δέρματος και ενεργοποιούνται μέσω της θερμότητας (heat – activated). Το ερέθισμα μεταφέρεται μέσω του δέρματος στην υποκείμενη αυτού φυσιολογία (Μυϊκό και Νευρικό Σύστημα).

Η Τεχνική είναι ένα πολύτιμο Θεραπευτικό Εργαλείο για όλους, αφού η Θεραπευτική Διαδικασία «επεκτείνεται» στις απλές καθημερινές δραστηριότητες.

Πότε θα πρέπει οι γονείς να ανησυχήσουν (ASHA, 2004)…

Μέχρι το 1ο έτος

 • Δεν στρέφει το βλέμμα προς την πηγή του ήχου.
 • Δεν παρακολουθεί συζητήσεις ενηλίκων και απολαμβάνει παιχνίδια του τύπου «κου-κου-τσα».
 • Δεν αναγνωρίζει οικεία αντικείμενα και εκτελεί απλές εντολές.
 • Δεν μιμείται διαφορετικούς ήχους, δεν παράγει σειρές συλλαβών κατά το βάβισμα ή/και δεν λέει μερικές απλές καθημερινές λέξεις.

Μέχρι το 2ο έτος

 • Δεν αναγνωρίζει βασικά μέλη του σώματος.
 • Δεν ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις π.χ. «τι είναι;» ή «πού είναι;».
 • Δεν παράγει απλές φράσεις δύο λέξεων.
 • Δεν παράγει ποικιλία συμφωνικών ήχων.

Μέχρι το 3ο έτος

 • Δεν κατανοεί αντίθετες έννοιες π.χ. μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω.
 • Δεν εκτελεί σύνθετες εντολές 2 βημάτων.
 • Δεν παράγει 2-3 λέξεις για να εκφράσει επιθυμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.
 • Η ομιλία δεν είναι καταληπτή από άτομα εκτός της οικογένειας.
 • Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις.

Μέχρι το 4ο έτος

 • Δεν αναγνωρίζει ζώα, χρώματα, σχήματα και άλλες έννοιες καθημερινού λεξιλογίου.
 • Δεν αφηγείται γεγονότα από την καθημερινότητα του παράγοντας κατά μέσο όρο 3-4 φράσεις.
 • Δεν απαντάει σε ερωτήσεις «ποιος;, τι;, πού;»
 • Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις «πότε;» και «πώς;»
 • Δεν χρησιμοποιεί προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες.
 • Δεν παράγει τον πληθυντικό αριθμό.

Μέχρι το 5ο έτος

 • Δεν κατανοεί χρονικές, χωρικές, ποσοτικές έννοιες.
 • Δεν ακολουθεί σύνθετες εντολές 3-4 βημάτων.
 • Δεν ονομάζει αριθμούς και γράμματα.
 • Δεν διηγείται μικρή ιστορία.

 

Στο τμήμα της λογοθεραπείας πραγαμτοποιούνται εκπαιδεύσεις στο σύστημα εναλλακτικής επαυξητικής επικοινωνίας:

 • PECS: Picture Exchange Communication System
 • GRID2

 

Υπεύθυνη τμήματος:  Αλεξία Σαρπαντιέ
Λογοθεραπεύτρια MSc

 

Βρείτε μας στο χάρτη