• 1
 • 2
 • 3

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αποτελεί μια  επιστήμη υγείας που ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου αιώνα και πλέον αποτελεί βασική ειδικότητα της διεπιστημονικής ομάδας στην παιδιατρική αποκατάσταση.

Πυρήνας της εργοθεραπείας είναι το ‘έργο’. Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία εργοθεραπευτών, τα έργα είναι οι καθημερινές σκόπιμες δραστηριότητες στις οποίες τα άτομα εμπλέκονται ατομικά ή ως μέλη μιας οικογένειας ή μιας κοινωνικής ομάδας με στόχο να αποδώσουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους. Τα έργα απαρτίζονται από  ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων στις οποίες το άτομο αναμένεται να κατέχει έτσι ώστε να συμμετέχει αποτελεσματικά στους διαφορετικούς τομείς και κοινωνικούς ρόλους. Στόχος της εργοθεραπείας είναι η προώθηση της υγείας και της ευεξίας σε άτομα διαφορετικών ηλικιών (από νεογνά μέχρι υπερήλικες) που συναντούν δυσκολίες στην εκπλήρωση των καθημερινών σκόπιμων έργων.


Στο κέντρο μας
, παρέχονται  υπηρεσίες παιδιατρικής εργοθεραπείας σε παιδιά με αναπτυξιακές, νευρολογικές και μαθησιακές δυσκολίες. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε  αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη και παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες  σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων όπως  για παράδειγμα : δυσκολίες διέγερσης και προσοχής, κινητικές δεξιότητες, και συμπεριφοράς με στόχο την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του παιδιού στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι διαγνωστικές κατηγορίες που απαιτούν εργοθεραπευτική παρέμβαση:

 • Εγκεφαλική παράλυση και άλλες νευρομυïκές διαταραχές
 • Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού και κινήσεων (δυσπραξία)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.)
 • Διαγνωσμένα σύνδρομα (π.χ. σύνδρομο Down, σύνδρομο Rett)
 • Παράλυση του βραχιόνιου πλέγματος
 • Διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσγραφία 

 

Πιο συγκεκριμένα παρέχεται:

 • Εκτεταμένη, αναλυτική αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων εργαλείων αξιολόγησης
 • Συμβουλευτική και Θεραπεία
 • Εξειδικευμένη θεραπεία με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
 • Εντατική θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς
 • Ανάπτυξη των προγραμμάτων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια
 • Εκπαίδευση Γονέων
 • Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε βρέφη και παιδιά

 

Εργοθεραπεία  και Πρώιμη παρέμβαση (0-3 έτη)

Καθημερινά μέσω των αισθήσεων μας λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες  σχετικά με το σώμα μας και το περιβάλλον γύρω μας. Όταν η ροή αυτών των πρώιμων αισθητηριακών πληροφοριών πραγματοποιείται  με ένα καλά οργανωμένο τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στον εγκέφαλο να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για  πιο σύνθετες λειτουργίες όπως οι γνωστικές και αντιληπτικές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1 source www.altalena.gr/sensory-integration

Συνεπώς είναι σημαντικό ακόμα και από τους πρώτους μήνες της ζωής να παρέχουμε ένα περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό) όπου να παρέχονται στο παιδί οι κατάλληλες αισθητηριακές εμπειρίες. Η επεξεργασία αυτών των πρώιμων αισθητηριακών εμπειριών θέτει τη βάση για την ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:

 • Παιχνιδιού
 • Κοινωνικής αλληλεπίδρασης
 • Κινητικών δεξιοτήτων
 • Προσοχής και συγκέντρωσης
 • Διατροφικής συμπεριφοράς
 • Συμπεριφοράς ύπνου (sleeping patterns)


Συνήθη προβλήματα την βρεφική ηλικία

Συχνά βρέφη με διάφορες διαταραχές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν κατάλληλα στα ερεθίσματα που παρέχονται από το περιβάλλον. Για παράδειγμα το βρέφος μπορεί να αντιμετωπίζει:

 • Κινητικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες στην σίτιση και τον ύπνο
 • Υπερευαισθησία σε ήχους και στο άγγιγμα
 • Συναισθηματικές διακυμάνσεις
 • Δυσφορία σε αλλαγές στη ρουτίνα του
 • Περιορισμένο βάβισμα
 • Δυσκολίες να παίξει

Στο κέντρο μας παρέχεται εκτενής αξιολόγηση, συμβουλευτική στο χώρο μας αλλά και στο σπίτι (προσαρμογές, τροποποιήσεις) έτσι ώστε το παιδί να επιτύχει το μέγιστό επίπεδο λειτουργικότητας με το περιβάλλον.

Εργοθεραπεία στην προσχολική και σχολική ηλικία

Συμφώνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπείας ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπευτική αξιολόγηση εάν παρουσιάζει συστηματικά τρείς ή περισσότερες δυσκολίες:

 • Δυσκολεύεται να κάνει φίλους
 • Δυσκολεύεται να παίξει
 • Πέφτει συχνά, είναι αδέξιο
 • Έχει μειωμένη αντοχή, φαίνεται αδύναμο
 • Σε νέους χώρους, χάνεται εύκολα
 • Χτυπά εύκολα
 • Δυσκολεύεται να παίξει και δεν του αρέσει ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς
 • Δυσκολεύεται σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας (ζωγραφική, ψαλίδι κ.α.)
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου και ομιλίας
 • Είναι αργό/δυσκολεύεται να ντυθεί, να φάει μόνο του
 • Είναι υπερδραστήριο
 • Είναι υποτονικό, παθητικό
 • Του είναι δυσάρεστες δραστηριότητες καθημερινής ζωής (χτένισμα, μπάνιο, βούρτσισμα δοντιών, κόψιμο νυχιών)
 • Αποφεύγει τις αγκαλιές και τα φιλιά
 • Αντιδρά άσχημα/ υπερβολικά σε οσμές, γεύσεις, θορύβους, άγγιγμα
 • Έχει διαταραχές ύπνου
 • Είναι επιλεκτικό στις τροφές, λερώνεται εύκολα όταν τρώει
 • Έχει μειωμένη προσοχή
 • Μαθαίνει δύσκολα καινούργια πράγματα
 • Έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, πιέζει υπερβολικά το χαρτί καθώς γράφει ή γράφει πολύ απαλά
 • Έχει άσχημη λαβή μολυβιού
 • Δεν αφήνει διαστήματα ανάμεσα σε λέξεις, δεν αντιγράφει σωστά γράμματα και αριθμούς, δεν γράφει πάνω στην γράμμή του τετραδίου
 • Κουράζεται γρήγορα
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές εντολές
 • Φαίνεται να μην έχει αυτοπεποίθηση
 • Δυσκολεύεται να μιμηθεί
 • Φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν

 Πηγή: Αmerican Occupational Therapy Association (AOTA)

Οι βασικές δεξιότητες που ασχολείται ένας εργοθεραπευτής είναι:

 • Αισθητιοκινητικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν την αισθητηριακή και αντιληπτική επεξεργασία ερεθισμάτων, νευρομυϊκή ικανότητα, και κινητικές δεξιότητες
 • Κινητικές δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Γνωστικές δεξιότητες που αποτελούν τη βάση των δυνατοτήτων του παιδιού να αντιληφθεί, να παρακολουθήσουν και να μάθει από το περιβάλλον
 • Οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες που αναφέρονται στην ικανότητα του παιδιού να αλληλεπιδρά με τους άλλους, να αντιμετωπίσει νέες ή δύσκολες καταστάσεις, καθώς και στις στρατηγικές που χρησιμοποιεί το παιδί για τη διαχείριση της συμπεριφοράς του με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους.

Οι βασικοί τομείς παρέμβασης που αφορούν την εργοθεραπεία είναι:

 • Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης: αυτές περιλαμβάνουν τη διατροφή/σίτηση την προσωπική υγιεινή, το ντύσιμο καθώς και τον ύπνο.
 • Παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος: αναφέρονται σε δεξιότητες που το παιδί επιλέγει με βάση το εσωτερικό του κίνητρο για παιχνίδι και αυτοέκφραση.
 • Σχολείο: δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα αναφέρονται στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, και την ικανότητα επίλυσης προβλήματος καθώς τις γνωστικές δεξιότητες.
 • Απόκτηση αυτοπεποίθησης και ικανότητας του παιδιού για αυτενέργεια
   

Στο κέντρο μας πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση για τον εντοπισμό δυσκολιών και τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια για τους γονείς, αναπτυξιακά τεστ καθώς και τυπικές και άτυπες κλινικές δοκιμασίες. Κατόπιν συζητούνται τα αποτελέσματα τις αξιολόγησης με τους γονείς και θεσπίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι μαζί με την οικογένεια. Τέλος πραγματοποιείτε ο σχεδιασμός και η εκτέλεση τις παρέμβασης . Κατά την διαδικασία της παρέμβασης χρησιμοποιείται ειδικευμένος εξοπλισμός που ποικίλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

 • Υλικό αξιολόγησης
 • Υλικό δραστηριοτήτων (στρώματα, μπάλες, ειδικά καθίσματα)
 • Υλικό δραστηριοτήτων γραφείου (παιχνίδια, γραφική ύλη κ.α.)
 • Νάρθηκες, καθημερινά αντικείμενα και ειδικά σκεύη
 • Υποστηρικτική τεχνολογία και ειδικές εφαρμογές

Στο κέντρο μας για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων στην εργοθεραπεία, χρησιμοποιούνται ειδικευμένα εργαλεία παρέμβασης όπως:

 • Πρόγραμμα Τherapressure - Βαθιάς Απτικής Πίεσης και Ιδιοδεκτικής Εισροής: ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για την αισθητηριακή αμυντικότητα, το οποίο αναπτύχθηκε από την Patricia Wilbarger, Ed., OTR, FAOTA.
 • Therapeutic Listening - Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης σχεδιασμένο από την αμερικανίδα εργοθεραπευτρια Sheila Frick. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση την προσοχής , της ισορροπίας, της αντίληψης και του έλεγχου του σώματος, της επικοινωνίας με την ακρόαση ειδικά τροποποιημένης μουσικής και ήχων .
 • Write From the Start: Αντιληπτικο-κινητικό Πρόγραμμα Γραφής: ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από τον παιδαγωγό Ιοn Theodorescu και την εργοθεραπεύτρια Lois Addy. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικής αντίληψης και λεπτής κινητικότητας έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για πιο σύνθετες γραφοκινητικές ικανότητες.

 

Βρείτε μας στο χάρτη